Markiewicz Henryk Ludzie bezdomni

Oficjalny serwis Koła Naukowego Slawistów w Łodzi

Temat: pomożecie? ;)
Dot.: pomożecie? ;)
  Poprawiłam :-)
Może tak teraz być?

BIBLIOGRAFIA

Imię i nazwisko: (...)

Temat: Samotność – różne jej oblicza i przyczyny. Rozważ problem odwołując się do wybranych przykładów literackich.


I. Literatura podmiotu

1. Prus Bolesław.: Lalka, Kraków 2004: Wyd. GREG, ISBN: 83-7327-186-4.

2. Goethe Johann Wolfgang: Cierpienia młodego Wertera, Kraków 2005:
Wyd. GREG, ISBN: 83-7327-161-5.

3. Żeromski Stefan: Ludzie bezdomni, Kraków 2008: Wyd. Zielona Sowa,
ISBN: 978-83-7435-730-2.

4. Borowski Tadeusz: Opowiadania, Wrocław 2004, Wyd. Siedmioróg,
ISBN: 978-83-7162-792-7.

5. Miłosz Czesław, Campo di Fiori, Kopciński Jacek: Przeszłość to dziś, Warszawa 2004, Wyd. STENTOR, ISBN: 978-83-89315-98-4.


II. Literatura przedmiotu

1. Drabarek Barbara, Falkowski Jacek, Rowińska Izabela: Szkolny słownik motywów literackich, Warszawa 1999, Wyd. KRAM, wyd.3, str. 399 – 402, ISBN: 83-86075-72-4

2. Hutkiewicz Artur: Literatura Młodej Polski, Warszawa 1996, Wyd. PWN, wyd. 2
Str. 270 – 271, ISBN: 83-01-11394-4

3. Markiewicz Henryk: Literatura pozytywizmu, Warszawa 1999, Wyd. PWN, wyd. 3
str. 143 – 148, ISBN: 83-01-12527-6


III. Ramowy plan wypowiedzi

1. Wstęp:
- Odpowiedź na pytanie: czym jest samotność?
- Określenie rodzajów samotności

2. Rozwinięcie:

- Ukazanie różnych oblicz samotności i ich przyczyn:

    lSamotność Wokulskiego pośród wielu ludzi; nie przystaje on do społeczeństwa, w którym żyje.l lSamotność Wertera z powodu uczucia do Lotty; Werter zamyka się w świecie miłosnych cierpień.l lSamotność z wyboru Judyma; poświęca się służbie najbiedniejszym kosztem życia osobistego.l
3. Wnioski:
Bohaterowie czuli się samotni, mimo że żyli wśród ludzi. Zostali na ten stan skazani, przez sytuację, w jakiej się znaleźli lub wybrali go świadomie, aby poświęcić się idei, którą uważali za najważniejszą.
Samotność jest jednym z najgorszych i największych nieszczęść w życiu człowieka, jakie mogą go spotkać.

4. Materiały pomocnicze:
- karta cytatów.
Źródło: wizaz.pl/forum/showthread.php?t=407555


Copyright (c) 2009 Oficjalny serwis Koła Naukowego Slawistów w Łodzi | Powered by Wordpress. Fresh News Theme by WooThemes - Premium Wordpress Themes.