Mazowiecka Spolka Gazownictwa sp. z o.o.

Oficjalny serwis Koła Naukowego Slawistów w Łodzi

Temat: GAZ W GABRYELINIE
W sprawie gazu dla Gabryelina tylko dobre wieści.
Po rozmowach z Mazowiecką Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. otrzymałam informacje, że gazownia posiada możliwości techniczne, czyli może zbudować linię zasilającą od strony Baniochy oraz jest zainteresowana sprzedażą gazu dla naszych mieszkańców.
Najważniejsza sprawa czyli cena nie może zostać teraz podana, a zależy wyłącznie od ilości osób zainteresowanych, im więcej chętnych tym taniej. Jedyną możliwością dla gazowni oceny rentowności takiej inwestycji i w konsekwencji jej realizacji jest złożenie wniosków mieszkańców do Spółki Gazownictwa. formularz wniosku. Złożenie nie jest jednoznaczne ze zgodą na warunki zaproponowane przez gazownię. Chcę to szczególnie podkreślić, aby uspokoić mieszkańców, nikt nie musi podpisywać umowy jeżeli dla niego cena będzie zbyt wysoka, a nie ma innej możliwości dowiedzieć się jaka będzie cena bez złożenia takich wniosków. I wtedy wszyscy razem i każdy z osobna zadecydujemy co dalej, bez żadnych niespodzianek i ukrytych kosztów.
Nadarza się okazja, żeby obniżyć te koszty, poprzez zachęcenie jak najwiekszej liczby mieszkańców nie tylko z naszej miejscowości, jeżeli nie dla całej gminy, to może chociaż dla całej wschodniej części, czyli od Ustanowa poprzez Jeziórko, Krópią Wólkę, Kędzierówkę, Uwieliny, Bronisławów, Gabryelin do Ławek. Koszt doprowadzenia gazu do granic naszej gminy rozłoży się na te wszystkie miejscowości i spadnie wtedy koszt dla każdego mieszkańca zainteresowanego gazem.
Źródło: gabryelin.info/viewtopic.php?t=169Temat: GAZ W GABRYELINIE
Wspólne składanie wniosków o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. zostało zakończone 9 marca złożeniem 193 wniosków oraz dzisiaj pozostałej części. Łączna liczba wniosków to:

202+1 do uzupełnienia

Gazownia odpowie każdemu wnioskodawcy listownie lub w sposób wybrany przez wnioskodawcę w teoretycznym terminie 60 dni od dziś (praktycznie ok. 90 dni) i w tedy dowiemy się czy w ogóle powstanie gazociąg, jeżeli tak to kiedy. Wnioski z Piaseczna zostaną przewiezione do dyrekcji gazowni w Warszawie przy ul. Kruczej i tam zostaną podjęte decyzje dotyczące ewentualnej budowy gazociągu i zaproponowanych Państwu warunkach.
Źródło: gabryelin.info/viewtopic.php?t=169


Temat: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
Laptop na każdej ławce w pracowniach ZSP 3 w Łodzi

(mj)

2009-10-10 03:58:34

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 przy ul. Kilińskiego w Łodzi na lekcjach przedmiotów zawodowych korzystają z nowoczesnych laptopów. Szkoła właśnie otrzymała 36 przenośnych komputerów od patrona klas gazowniczych Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o.

Podobnie jak wyposażenie najnowocześniejszych w tej chwili w kraju pracowni dla przyszłych techników gazowników – komputery, rzutniki multimedialne i biblioteka z najnowszymi podręcznikami i publikacjami poświęconymi technologiom, sieciom gazowniczym, elektrotechnice.

– Jestem zachwycona możliwościami, jakie daje nam wykorzystanie tego sprzętu – mówi Marzena Więcek, nauczycielka przedmiotów zawodowych. – Zajęcia staną się atrakcyjniejsze dla uczniów, łatwiej im będzie zrozumieć trudne tematy. Mamy bezprzewodowy Internet, więc wiele zagadnień będą mogli wyszukać sami. Ponadto dzięki specjalistycznemu oprogramowaniu będą się uczyć samodzielnie projektować instalacje gazowe, grzewcze, wodno–kanalizacyjne, sieci wodociągowe.

Cieszą się też uczniowie.

– W laptopie można będzie dokładnie obejrzeć schematy, układy instalacji, a przecież to ciekawsze niż płaskie rysunki w książkach czy na tablicach – mówi Jakub Kaczmarek z kl. IIIa technikum urządzeń sanitarnych. – Potem sami będziemy je projektować, a to niezbędne w naszej przyszłej pracy.

– Z laptopów i pracowni korzystać będą wszyscy uczniowie naszej szkoły na przedmiotach zawodowych – zapowiada Janusz Bęben, dyrektor ZSP 3. – Dzięki współpracy z patronem, urzędowi miasta i własnym środkom udało nam się stworzyć naprawdę doskonałą bazę do kształcenia techników gazowników i techników urządzeń sanitarnych. Będziemy się starać o status ośrodka egzaminacyjnego.

ŹRÓDŁO: http://lodz.naszemiasto.pl/
Źródło: mojalodz.fora.pl/a/a,3159.html


Temat: OSIEDLE POGODNE - GAZ
GAZ DLA OSIEDLA POGODNE I SĄSIADUJACYCH ULIC


Winny jestem Państwu kilka słów jak przebiegają prace mające na celu zasilenie w gaz płynny Osiedla Pogodne i sąsiadujących ulic (Szczęśliwa, Pogodna, Radosna, Jasna, Wesoła, Tęczowa, Promienna (początek).

Zgodnie ze składanymi wcześniej wnioskami - umowa na doprowadzenie gazu do naszych posesji pomiędzy mieszkańcami Osiedla Pogodne, a MSG - Mazowiecką Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. została zawarta 10.01.2007, podpisana przez wszystkich zainteresowanych indywidualnie.

Terminy na: wybudowanie sieci i instalacji wewnętrznych, przyłączenie do sieci gazowej, jak również zawarcie umów sprzedaży paliwa gazowego zostały również zawarte w tej umowie. Są tam określone terminy dla każdej rodziny indywidualnie.

Obecnie sprawa przekazywana jest do Działu Realizacji Remontów i Inwestycji MSG, tam zostanie zorganizowany przetarg i dopiero do Państwa odezwie się projektant, a potem wykonawca, czas na to jest określony w umowie - najpóźniej do 30.11.2007, natomiast gaz ma popłynąć najpóźniej do dnia 30.12.2007r. Projektant powinien odezwać się za ok. 2 miesiące ( gdyż najpierw organizowany jest przetarg na projektanta, jak również wykonawcę). Bardzo proszę więc nie niecierpliwić się, podobno na 100% będą obowiązywały ostateczne terminy jak w zawartej umowie czyli koniec 2007r.

Myślę, że po wyłonieniu projektanta i wykonawcy dopiero będę mógł coś więcej powiedzieć o szczegółach. Ufam i szczerze w to wierzę , że wykonawca przedstawi nam harmonogram prac na poszczególnych ulicach.

Najważniejsze, że pierwszy etap mamy za sobą, czyli podpisanie umów, następnie opłata za wykonanie przyłącza i realizacja zgodnie z powyższym.


Pozdrawiam, życzę Państwu i sobie gazu płynnego w naszych domach z MSG pod koniec tego roku.

Pozdrawiam

Mariusz Grzybek
_______________
Rada Osiedla
Źródło: chotomow.nazwa.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=629


Temat: : Zmiany na stanowiskach dyrektorów itp.
W Biurze Teleinformatyki powołano na stanowisko Dyrektora pana Tomasza Madurę. Dotychczas T.D. pracował około 3 miesięcy na stanowisku Dyrektora Biura Audytu i Kontroli.
Pełniącym obowiązki Dyrektora Biura Audytu i Kontroli został Marek Matuszkiewicz.
Przy tymczasowym awansie pomagał koleś Artur Grądek z Rady Nadzorczej i członek związku zawod. F ZZK.

Analiza porównawcza kwalifikacji na podstawie Golden Line i Nasza Klasa.

Tomasz Madura

Postinfo Sp. z o.o. (od 2009-02)
Wiceprezes zarządu

ABG S.A. (od 2008-02)
Dyr. Działu Analiz, wcześniej Audytor wewnętrzny

Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. (od 2001-10 do 2008-02)
Dyrektor Biura Ekonomicznego; Z-ca Dyr. Oddziału Obrotu Gazem; V-prezes Spółki Obrotu Gazem
Obowiązki: Sprawy ekonomiczne, planowanie, potem całość spraw finansowo-ekonomicznych sfery obrotu gazem.
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (od 1997-10 do 2001-09)
Pracownik/Kierownik Działu Planowania Finansowego
Plany, projekcje, współudział przy emisji euroobligacji, uzyskiwaniu ratingu itp.

Edukacja:
Uniwersytet Warszawski (1991-10 - 1996-06)
Kierunek: Ekonomia międzynarodowa
Poziom studiów: magisterskie

Przebyte kursy:
Egzamin na kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa,
Szkolenie z controllingu (Szkoła Controllingu w Katowicach) (i dyplom controllera),
Kurs księgowości (Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce)
Kursy rachunkowości zarządczej, transakcji zabezpieczających (w tym na rynku gazu), planowania finansowego...

Organizacje:
Mensa Polska,
Amnesty International
__________________________________________________________________

Marek Matuszkiewicz
Zatrudniony całe życie w PKP. Nieodłącznym jego narzędziem pracy są szczypce konduktorskie, których używa także dzisiaj kontrolując bilety w pociagach.

Edukacja:
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Liceum dla Pracujących zakończone maturą (1,5 roku)

Szkoła wyższa
Poziom studiów licencjackie.

Należał do związku zawodowego konduktorów, sympatyzuje z F ZZK
Źródło: infokolej.pl/viewtopic.php?t=6501


Temat: Edukacyjne
Łódzkie Targi Edukacyjne

08.02.2009

Już po raz dwunasty w środę rozpoczną się Łódzkie Targi Edukacyjne. Na imprezie, która potrwa do 14 lutego w hali Expo przy ul. Stefanowskiego 30, swoją ofertę zaprezentują szkoły publiczne i niepubliczne różnych typów i szczebli, wyższe uczelnie z kraju i zagranicy, producenci pomocy dydaktycznych, placówki kształcenia pozaszkolnego - w sumie ponad 200 wystawców. Organizatorami targów są Międzynarodowe Targi Łódzkie i Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi.

Motywem przewodnim tegorocznej imprezy jest maksyma Seneki "Per aspera ad astra" - "Przez trudy do gwiazd", a tematyką wiodąca - sport.

Łódzkie Targi Edukacyjne są imprezą prezentującą wszechstronną ofertę edukacyjną w regionie łódzkim. Jak zapewniają organizatorzy, tegoroczni absolwenci szkół podstawowych będą mogli obejrzeć stoiska łódzkich gimnazjów, a gimnazjaliści poznać ofertę liceów i zespołów szkół ponadgimnazjalnych. Ideą targów jest ukazanie młodzieży oferty placówek szkolnych, ułatwienie dokonania wyboru oraz przybliżenie alternatywnych form zatrudnienia i zdobywania pierwszych doświadczeń zawodowych.

Łódzkie targi mają promować odbudowę pozytywnego wizerunku szkolnictwa zawodowego, licznie uczestniczą w nich szkoły zawodowe różnych szczebli, placówki zawodowego kształcenia pozaszkolnego oraz pracodawcy. Łódzkie szkoły zawodowe oferują kształcenie w ponad dwudziestu zawodach. Wiele z tych szkół posiada klasy patronackie największych w regionie pracodawców, którzy także pojawią się na targach, m.in. Mazowiecka Spółka Gazownictwa, BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego, Gillette Poland International, Haering Polska Sp. z o.o., Procter & Gamble Operations Polska Sp. z o.o. Podczas targów młodzież będzie mogła dowiedzieć się o możliwościach zdobycia zawodu także na stoiskach Izby Rzemieślniczej i OHP.

Bogata jest tegoroczna oferta szkół wyższych i policealnych. Na targach zaprezentuje się kilkadziesiąt uczelni z całego kraju oraz z zagranicy. Obok renomowanych polskich uczelni, m.in. Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z Torunia, Uniwersytetów Medycznych z Łodzi i Białegostoku, Politechniki Łódzkiej, Politechniki Warszawskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej po raz pierwszy pojawią się m.in. Wyższa Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego z Warszawy, Akademia Morska z Gdyni, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych z Warszawy, TEB -Szkoły Bankowe. Z uczelni zagranicznych gośćmi targów będą: AARHUS UNIVERSITET Institute of Business and Technology i The Danish Business Academy z Danii i Uniwersytet Europejski Viadrina z Niemiec.

Wyróżnikiem Łódzkich Targów Edukacyjnych są liczne imprezy towarzyszące: warsztaty, seminaria, prezentacje oraz konkursy. W tym roku zorganizowane grupy ze szkół mogą uczestniczyć w prezentacjach przygotowanych z okazji Międzynarodowego Roku Astronomii przez SOPP Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Arego Stemfelda w Łodzi, zatytułowane "Człowiek i Wszechświat". Podczas tegorocznej imprezy promowane będzie także kształcenie dwujęzyczne i międzynarodowe. Łódzkie gimnazja i licea prowadzące takie klasy zaproszą na swoje stoisko informacyjne oraz na specjalny blok konferencji.

Goście odwiedzający targi będą mogli obejrzeć wystawę zatytułowaną "Od kajetu do notebooka czyli ślady rzeczywistości szkolnej na przestrzeni wieków" zorganizowaną przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Łodzi. Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego przygotowało interesujące seminaria i prezentacje.

Godziny zwiedzania:

11 lutego 2009 r. w godz. 10.00-17.00
12 lutego 2009 r. w godz. 9.00-17.00
13 lutego 2009 r. w godz. 9.00-17.00
14 lutego 2009 r. w godz. 9.00-14.00

Grupy zorganizowane wstęp wolny (konieczna wcześniejsza rezerwacja, informacja pod nr tel. 042 638-64-66).

Osoby indywidualne wstęp 2 zł.

dp - POLSKA Dziennik Łódzki
Źródło: mojalodz.fora.pl/a/a,2681.html


Copyright (c) 2009 Oficjalny serwis Koła Naukowego Slawistów w Łodzi | Powered by Wordpress. Fresh News Theme by WooThemes - Premium Wordpress Themes.